Életcélunk: Épüljünk Istenben, hogy építhessük Isten országát!

Tel.: 074-003-7607 forraskoziudv@gmail.com

Beszámoló a Forrás közösség 20. születésnapi ünnepségéről

Beszámoló a Forrás közösség 20. születésnapi ünnepségéről

Ragyogó környezetben, meghitt hangulatban ünnepelték a Forrás közösség tagjai a karizmatikus szervezet 20. születésnapját Zeteváralján, a Zetavár Panzióban.
A közel 100 személyt – elsősorban közösségi tagokat és családjaikat – megszólító ünnepségen kellemes pillanatokat élhettek meg a jelenlévők. Nagyszerű volt az alapító- és elkötelezett tagokat az elmúlt húsz év távlatában a régi képkockákon felfedezni. Felemelőek voltak László Rezső pálos atya prédikációjában az emmauszi útról elmélkedő szavai, melyek szerint mindannyiunknak – papoknak és híveknek – időnként végig kell járjuk életünkben az emmauszi utat, mely a csalódás, reményvesztettség, kiábrándulás útja, melyen viszont az Úr Jézus maga szegődik hozzánk társul, lángra lobbantva szívünket, új hitet, reményt Imádságos, mély megéléssé nemesítette ebédünket az Úr napja tiszteletére végzett ünnepi szertartás, melynek tipikus elemei a menorah (a hétágú gyertya) meggyújtása és ezzel egyidőben a minden asztalnál kihelyezett kis gyertyák meggyújtása, mely az asztalnál helyet foglaló idősebb hölgy előjoga, a kenyértörés, amikor a házikenyeret a szertartást vezető férfi megtöri és azt továbbadva mindenki részesül belőle, a bortöltés, ami minden asztalnál a férfiak feladata, valamint az imádságot vezető házaspár, majd a férfiak és nők által felváltva felolvasott imádságok.Elgondolkodtatóak és hiterősítőek voltak a szabadtéri közösségépítő játékok, majd tovább emelte az ünnep hangulatát az adományként társunk jóvoltából kapott születésnapi torta felvágása és elfogyasztása. Kegyelmekben gazdag, szép születésnapi ünneplés részesei voltunk.                          Z. Nagy István/Xantusz Andrea