Életcélunk: Épüljünk Istenben, hogy építhessük Isten országát!

Tel.: 074-003-7607 forraskoziudv@gmail.com

Beszámoló a kézdivásárhelyi EKKM találkozóról

Beszámoló a kézdivásárhelyi EKKM találkozóról

Isten kegyelméből az idén is részt vehettünk az EKKM országos találkozóján már 12. alkalommal. Számomra mindig nagy élmény találkozni az ország különböző pontjairól érkező testvérekkel.
A találkozót Ft. Tamás József köszöntőlevelének tolmácsolásával kezdték, melyben a püspök kihangsúlyozta: „Szükségünk van a Szentlélek megvilágosító kegyelmére, hogy küldetésünknek úgy tudjunk eleget tenni, hogy az Isten szerintivé váljék.”
Az előadást Kunszabó Zoltán állandó diakónus és az MKM elnöke tartotta. Az előadás elején az erdélyi és a magyar közösségek kapcsolatáról beszélt: „a Szentlélek kapcsol össze bennünket.” Majd rátért a találkozó mottójára: „Beteltek Szentlélekkel és bátran hirdették Isten igéjét.” (Ap. Csel. 4,31b)
„Mindnyájan beteltek Szentlélekkel, mindnyájan hirdették Isten igéjét… Azért vagyok itt, hogy elmondjam: a kegyelem mindnyájunké, a meghívás mindnyájunké, a prófétaság mindnyájunké…”Clipboard03
Ami engem személyesen megérintett, a tanúságtétele és az, ahogyan a közösségről beszélt.
„A közösség kulcsa az, hogy legyünk nyitottak egymás felé. A közösség egy család, és akik ott vannak, azok a testvéreink. A családfő maga az Isten. Az a feladatod, hogy a testvériséget megéld. Jézus megoldotta azt, hogy eggyé váljunk azáltal, hogy nem ismerősökké tett bennünket, hanem testvérekké.”
A közösségen belül meg kell találnunk a helyünket a szolgálatban. Amilyen karizmát kaptunk Istentől, abban próbáljunk elmélyülni, abban növekedjünk.
A tanúságtételében arról beszélt, hogyan kereste Istent, hogyan változott meg az élete, miután megtalálta Istent, és hogyan szolgálja az Urat azáltal, hogy romáknak és hajléktalanoknak evangelizál, akik közül már akadnak olyanok is, akiknek sikerült talpra állniuk, dolgoznak, és Istenben értelmet kapott az életük.
A programban imaszolgálat is volt, ahol Isten kegyelméből én is szolgálhattam. Számomra csodálatos volt a testvérek felé szolgálni. Nagyon mélyek voltak az imák, volt, aki eltelt Szentlélekkel, volt, aki sírt.
Két tanúságtétel is volt a nap folyamán. Ferencz Evelin, a csíkszeredai Búzamag Közösség ifjúsági csoportjának vezetője, és a diakónus felesége, Kunszabó Panna tettek tanúságot.
Számomra a nap egyik kiemelkedő pontja a két pantomim volt, amelyeket a gelencei ificsoport és a székelyudvarhelyi Pitypang közösség mutatott be.
A találkozó Szentségimádással és szentmisével zárult, melyek által nagyon sok kegyelmet kaphattunk.
Isten fizesse a szervezőknek, és mindenkinek, akik szolgáltak felénk, csodálatosan megajándékoztak bennünket!
László Irén